Treningspartner.no

40 00 34 48
 
 

Garanti

Garantibestemmelser forbruker


Komponentene som trimutstyr er satt sammen av er i hovedsak delt inn i tre hovedgrupper; slitedeler, andre utskiftbare komponenter og konstruksjon/rammeverk.

Med slitedeler menes deler som man ved normal bruk vil måtte påregne og bytte ut med jevne mellomrom. Herunder sorterer deler som: bremseklosser, trinser, vaiere, justeringsskruer kulelager, strikker, fjærer og lignende.
Ifølge kjøpslov/forbrukerkjøpslov er det ingen lovfestet reklamasjonsrett på slike deler. Men vi gir ett års garanti på disse delene.

Med andre utskiftbare komponenter menes alle andre løse deler som finnes på apparatene. Eksempler på slike deler kan være: seteputer, polstringer, pedaler, treningscomputere og annen elektronikk. På denne typen deler gjelder den lovfestede reklamasjonsretten på to år, forutsatt at de ikke er utsatt for unormal ytre påvirkning.
Unntatt fra denne kategorien er motorer til tredemøller. For alle tredemøllemotorer gjelder en fem års reklamasjonsrett, forutsatt at de ikke er utsatt for unormal ytre påvirkning eller unødvendig slitasje gjennom manglende vedlikehold.

Med konstruksjonsdeler/rammeverk menes hovedbestanddelene i treningsapparatet, dvs. stålkonstruksjoner og tilhørende sveisesømmer.
For denne typen deler gjelder en fem års reklamasjonsrett, forutsatt at de ikke er utsatt for unormal ytre påvirkning.
Lengre garantier/livstidsgarantier på rammeverk vil evt. være spesifisert for hvert enkelt produkt.
 
Om det oppstår fysisk skade og/eller er skadet på grunn av ytre påvirkning, bortfaller garanti på produktet. Eksempler på dette kan være fukt og vannskader, overspenning eller modifisering av brukeren selv, som ikke samsvarer med bruksanvisningen til produktet.