Treningspartner.no

40 00 34 48
 
 

Leie utstyr til bedrifter

Leie av treningsutstyr for bedrifter

 
Med dagens raske utvikling er det ofte bedre å velge en leieavtale når det er på tide å investere i nytt treningsutstyr.
Fordelene med å leie ditt treningsutstyr via Treningspartner er mange:
 
Enkelt å oppgradere eller bytte ut utstyr.
Har dere har behov for å utvide selskapets treningsutstyr kan det gjøres på en enkelt og fleksibel måte under hele avtaleperioden.
 
Omfattende forsikring.
Ved leie er ditt treningsutstyr forsikret mot skade på eller tap av forsikret utstyr gjennom plutselig og uventet ytre hendelse. Forsikringen  garanterer
enten at kunden får tilsvarende eller bedre utstyr, eller utstyret repareres og settes tilbake til opprinnelig stand. Lav egenandel kr. 3.000,- pr skadetilfelle.  
 
Leie med fast eller flytende rente.
En fast månedskostnad gir trygghet, fordi kostnaden alltid er kjent, og gjør det lettere å budsjettere. Flytende leie kan både gi lavere og høyere månedskostnad.
 
Fleksible investeringer.
Investeringer kan skje i takt med foretakets vekst, uten å bruke opp investeringsbudsjettet eller bankkreditten.
 
Større økonomisk handlefrihet.
En leieordning via Treningspartner påvirker ikke viktige finansielle nøkkeltall og man slipper problemer med lav andrehåndsverdi. Betalingen skjer i samme takt som bruken av utstyret.
 
En oversiktlig helhetsløsning.
Utstyret, engangskostnader, tjenester og service kan legges inn i en og samme avtale. Én faktura per betalingsperiode for hele løsningen.
 
Valgfrihet ved avtaleperiodens slutt.
Ved leieavtalens slutt kan man enten skifte ut treningsutstyret med nye modeller eller utstyret kan kjøpes ut til gjeldende markedsverdi.
 


Kontakt oss for et leieforslag av utstyr til din bedrift.